Služby

Deti vykonávajú činnosti v prostredí, ktoré je veľmi blízke domácemu, zapájajú sa do varenia, majú možnosť vyskúšať si rôzne manuálne činnosti v exteriéri a interiéri (sadenie kvietkov, modelovanie a pod.), primerane k veku a prostredníctvom hravých činností rozvíjame ich samostatnosť a zodpovednosť tak, ako na tom pracujete Vy doma.

Ponukame Deťom zážitkové učenie

  • škola hrou
  • zdravý životný štýl, veselé zúbky
  • anglický jazyk s certifikovanou lektorkou
  • Priamo v areäli škôlky sa nachádza bazén, ktorý je využivaný na plavecké kurzy pre detićky s inštruktorkou.
  • „Tancuj tancuj vykrucaj“ ľudové zvyky, tanec
  • Tvorivé dielne estetická výchova – krúžok šikovných rúk
  • Kultúrne podujatia (bábkové divadlo, výstavy)
  • Tématické výlety : Dinopark , Zoo, detské ihrisko

Spoločenské aktivity : Rodič – dieťa (Mikuláš, vianočná besiedka, zhotovovanie karnelovej masky, Veľkonočná šibačka – výroba, výzdoba kraslíc, Deň matiek, Deň detí, slávnostné ukončenie školského roka – opekačka a podobne.