Denný harmonogram Zajka

Úkony o  starostlivosti dieťaťa od 9mesiacov do 2 rokov ( Trieda Lienkyprízemie )

Od 7:00 Do 9:00 hodinypríchod detí do jasličiek Zajko  voľná aktivita detí

Ranný kruh spoznávanie seba a svojho okolia, rozcvička

9: 15 – 9: 45 ranná hygiena následne spoločná desiata trieda LIENKY A ŽABKY

Edukačné aktivity vedené učiteľkou pedagogickej fakulty zamerané na jemnú a hrubú motoriku dieťaťa

11: 30.  OBED

12:30.    poobedná hygiena( umývanie zúbkou) prezlečenie do pyžama

Poobedný spánok 2hodiny, podľa spoločnej dohody s rodičmi detičky nebudíme

15:00  Olovrant

Poobedný pobyt vonku v areali centra a jasličiek ZAJKO, vonkajšie aktivity

( hojdanie, jazda na odražadlách, kreslenie, pestovateľské aktivity,športové aktivity  )

Príchod rodičov do 17:00 hod

 

Ďalšie mimo edukačné činnosti v cetre a jasličkách ZAJKO :

PONDELOK : ŠPORTOVÉ AKTIVITY PODĽA ZADELENIA DETÍ

STREDA a ŠTVRTOK : angličtina s externou lektorkou, hravou, spievajúcou formou

UTOROK a PIATOK : plávanie s detičkami v areáli centra a jasličiek s externou lektorkou

S deťmi do dvoch rokov sa pláva osobitne po dobu 30min.

 

Úkony ohľadne  starostlivosti dieťaťa od 2 rokov do 4rokov ( Trieda ŽABKY poschodie )

Od 7:00 Do 9:00 hodinypríchod detí do jasličiek Zajko aktivita detí zameraná na tvorenie

Ranný kruh spoznávanie seba a svojho okolia, ranná rozcvička

9: 15 – 9: 45ranná hygiena následne spoločná desiata trieda LIENKY A ŽABKY

Edukačné aktivity vedené učiteľkou pedagogickej fakulty zamerané na jemnú motoriku dieťaťa, maľovanie, spoznávanie svojho okolia , vedomostné aktivity, predškolská príprava dieťaťa,

11: 30OBED

12:30 poobedná hygiena( umývanie zúbkou) prezlečenie do pyžama

Poobedný spánok 2hodiny

15:00  Olovrant

Poobedný pobyt vonku v areali centra a jasličiek vonku, vonkajšie aktivity

( hojdanie, jazda na odražadlách, kreslenie, sadenie a mnoho iných aktivít )

Príchod rodičov do 17:00 hod

 

Ďalšie mimo edukačné činnosti v cetre a jasličkách ZAJKO :

STREDA a ŠTVRTOK: angličtina s externou lektorkou, hravou náučnou formou

UTOROK a PIATOK :  plávanie s detičkami v areáli centra a jasličiek s externou lektorkou

S deťmi od dvoch rokov plávanie skupinové  max 5 detí na jednu skupinku

Výlety mimo areálu škôlky , hudobná výchova, remeselné aktivity, výtvarné aktivity,tenis, hokej

Príchod rodičov do 17:00 hod