Cenník

 

Denná starostlivosť 5x v týždni

  • 365 EUR zahŕňa angličtinu s lektorkou , plávanie s inštruktorkou
  • 2,80 EUR stravná jednotka zahŕňa raňajky, obed , olovrant,pitný režim, program zdravej výživy

Poldenná starostlivosť 5x v týždni

  • 225,25 EUR zahŕňa angličtinu s lektorkou
  • 2,5 EUR stravná jednotka raňajky, obed ,pitný režim, program zdravej výživy

Denná starostlivosť 3x v týždni

  • 265,00 eur eur zahŕňa angličtinu s lektorkou , plávanie s inštruktorkou
  • 2,80 eur stravná jednotka zahŕňa raňajky, obed , olovrant,pitný režim, program zdravej výživy

Krúžky podľa záujmov:

  • Výtvarný krúžok : 20 EUR
  • Tanečný krúžok : 15 EUR
  • Spievanie ľudových piesní : 15 EUR
  • Malý ochrancovia prírody : 15 EUR

Je možné využiť rodičovský príspevok. 

Bližšie informácie Vám Radi poskytneme osobne na našej adrese, alebo na tel. čísle : 0903 558 516, mail info@zajkousko.sk