O nás

Sme zariadenie rodinného typu poskytujúce celodennnú, poldennú starostlivosť a výchovu detičiek vo veku od 1 do štyroch rokov podľa zäujmu, požiadaviek a na základe vzájomnej dohody so zakonným zâstupcom.

V priebehu dña, okrem optrovateľskej starostlivosti ponúka mnoho zaujimavých a pestro sa prelínajúcich didaktických aktivít, ktoré počas celého týždňa na seba systematicky nadväzujú.

Aktivity sú v logickom slede usporiadané tak, aby upútali pozornosť detičiek podnecovali ich zvedavosť, kreativitu a uspokojovali ich hlad po poznani.  V našej škôlke a jasliach dbáme na splnenie tých najvyšších nárokov rodiča na bezpečie, hygienu a starostlivosť o dieťa. Venujeme osobitnú pozornosť na príjemné a bezpečné prostredie, podnecujúce tvorivosť Vašich malých ratolestí tak, aby sa cítili ako doma. Zároveň poskytujeme a rozvíjame u detí predpoklady v umeleckých oblastiach ako sú výtvarné umenie, šport či remeselné zručnosti.